Neden Manas Çizgi Roman

 

Kitaplar, çizgi romanlar ve benzeri üretimler yaydıkları fikir ve hikâyeler ile bulundukları toplumun temellerini inşa etmektedir. Geçmiş zamanın sözlü anlatımları, destanları ve efsaneleri nasıl ki insanların geleceklerine bakışlarını değiştiriyorsa, şu an basılmakta olan bu yazılı eserler de insanımızı aynı derecede etkilemektedir. Bu yüzden de toplumumuzun temellerine bir katkımız olsun, gerekirse yeniden inşa edelim diyerek kolları sıvadık.

Bu temel nasıl oluşturulacak?

Bir toplumun en değerli yapı taşı ve dahi geleceği olan genç nesil, beslenme tipine göre gelecek vaat etmektedir. En büyük besinleri ise onları hayal güçlerini ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmaya iten, beyinsel gelişimlerini tamamlamada yardımcı olan eserlerdir. Okul çağında olduğu halde balon kafalı hilkat garibeleri yüzünden parmaklarını saymaktan öteye gidemeyen genç neslin, uzaya gitmeyi hayal etmemesinin en büyük sebebi bahsi geçen besin eksikliğidir. İşte tam bu noktada, insanların zihnini köreltmek yerine keskinleştirmeyi tercih eden faydalı eserlere ihtiyaç duyuluyor.

Geçmişten günümüze kadar hem faydalı, hem de zararlı eserler insanlara aktarılmıştır. Bunların zararlı olanlarının her ne kadar kötü niyetli yapıldığına inanmak istemesek de, en iyi aktarımın yapılmasının şart olduğu düşüncesinde hemfikiriz. Biz, Manas Çizgi Roman ekibi olarak aktardığımız hikâyelerimizde geleceği ve geçmişi değerlendirecek, farklı yorumlar getirerek hikâyelerimizde hem eğlendirecek hem de zihinlerimizin parlak kalabilmesi için çaba sarf edeceğiz.

Temel nasıl sağlam kalacak?

Şüphesiz ki insanların bakış açılarını en çok etkileyen yapılar televizyon ve sinema sektöründen çıkmaktadır. Bunların faydalı kesiminin büyük çoğunluğu ise kitaplardan yahut çizgi romanlardan uyarlanmış olanlarıdır. Bu uyarlamalarda ne kadar dışa bağlı olursak, insanımızın da beyni bir o kadar yıkanır kanaatindeyiz. Biz, fikir aşılama amacı gütmeden paylaşacağımız eserlerimizde hem ağa dizilerinden sıkılmış insanımıza bir umut, hem görsel yayın organlarına bir kaynak, hem de farklı dünyalar keşfetmek isteyen insanlarımıza aracı olacağız.

Bu temelden çıkarımız nedir?

Hedeflerimiz arasında ısrarla vurguladığımız “Yerli” kelimesinin her zaman arkasındayız. Hayalimiz, sırt çantasında kahramanlarımızın çıkartmalarının olduğu bir çocuk. Hayalimiz, okul sıkıntılarından sıyrılıp rahatlayan ve hedefleri doğrultusunda düşünmekten korkmayan bir gençlik. Hayalimiz, Pazar kahvesini yudumlarken içi kıpır kıpır olacak bir amca.

Peki, neden Manas Çizgi Roman?

Manas Çizgi Roman, herhangi bir art çıkar gözetmeksizin yayın yapmayı hedeflemektedir. Aynı niyetle sektörde iş yapan kişi ve kurumların yanında; Türkiye’de yapılmamışı yapıp, başarılmamışı başarmanın peşindedir.

Bu hedeflerimize “Siz” kadar uzağız. Sizinle birlikte, daha güçlü bir gelecek kurmaya hazırız.